DUBTES MÉS FREQÜENTS EN CAS D'UN SINISTRE:

Si té un accident de trànsit , el més important és fer el part amistós, omplint totes les dades i sempre ha d'estar signat per tots dos implicats, així evitarem molts problemes. Aquest part s'hauria de fer, tant si veiem desperfectes, com si no, perquè poden estar ocults i sempre estem a temps de mirar-ho amb calma i si no hi ha res estripar-ho.

Avisar a la seva Companyia del nou part, on haurà de dir el taller on vostè vol portar a reparar el seu vehicle i quedar amb ella el dia que passarà el perit pel taller. El vehicle l'haurà de deixar al taller triat el dia abans, o bé, el mateix dia a primera hora. A més, ha de tenir present, que els perits no tenen hora de passar, ja que depèn de la ruta que realitzin, per tant, potser estarà tot el dia sense cotxe.

Moltes companyies intenten i recomanen que vostè porti el cotxe al taller on li diuen, però si vostè veu que el servei, la qualitat o la confiança que li ofereixen no són del seu gust, pot escollir el taller que vostè vulgui, ja que mai el poden obligar, per molt que ells li vulguin fer canviar d'idea.

Si té el seu cotxe assegurat a tercers i no vol pagar la reparació del vehicle haurà d'esperar el compromís de pagament per part de la asseguradora, o bé, abonar l'import de dita reparació i portar la factura a la seva companyia perquè li retornin els diners.

Si té el cotxe assegurat a tot risc amb franquícia haurà d'abonar l'import d'aquesta, si encara no està acceptat el sinistre per part de la companyia contrària, o bé, esperar el compromís de pagament.

A tots dos casos anteriors, si vostè no te la intenció d'abonar l'import per endavant és millor que parli amb la seva asseguradora per peritar el seu vehicle i que l'avisin quan estigui tot correcte, així s'evitarà tràmits i pèrdues de temps.

També ha de saber que la companyia, a l'hora de peritar el seu vehicle, pot posar tantes franquícies com cops o sinistres diferents cregui que hi ha, per tant, pot ser que hagi d'abonar l'import de varies franquícies.

Si el vehicle va a nom d'empresa o bé es pot deduir l'IVA ha de saber que en molts casos, no sempre, ni totes les asseguradores, l'IVA és a càrrec de l'assegurat perquè després se'l deduirà.

Si el seu cotxe, per l'antiguitat o el valor de la reparació, és donat com a sinistre total, li donem 10 dies perquè el retiri o bé doni ordre de reparar, a partir d'aquí, se li cobraran unes despeses d'estada i custòdia, segons la tarifa de preus vigent.

DUBTES MÉS FREQÜENTS DURANT LA REPARACIÓ :

¿Anirà bé el cotxe? Després d'un cop tant fort? Si té una gran reparació, on els danys siguin molt forts tant de xapa com de mecànica, no ha de tenir cap dubte de si el cotxe anirà bé o no, ja pot estar ben tranquil i confiar en que el vehicle quedarà perfectament i anirà tant bé com anava abans del sinistre. Amb els anys que portem treballant no hem tingut mai cap problema amb reparacions de xassís. Si és ben cert que en una reparació d'importància pot sortir alguna coseta, però sempre són petites coses.

¿Quedarà bé el color del meu cotxe? Avui dia amb les tècniques que hi ha, en quan a cromàtica i difuminats, el color queda perfectament.

¿Estaré molts dies sense cotxe? Treballem amb hores concertades perquè vostè no estigui molts dies sense el seu vehicle, no obstant, els concessionaris tenen molt poc stock a l'haver-hi tants models de cotxes, per tant, la majoria del recanvi s'ha de demanar i això fa que s'endarrereixi la feina i no puguem donar data concreta d'entrega.