Per enviar e-mail, cliqueu sobre correu electrònic:

Recepció: juli@talleresaznar.com

Facturació/Comptabilitat: maite@talleresaznar.com

Pressupostos/Taller: francisco@talleresaznar.com